De populärvetenskapliga seminarierna var öppna för alla intresserade

 

Theresia Pettersson

"alle maen, som thette breff se eller höre" - brev till eller från Vårfruberga kloster .

 

Eva Wesslén

Vårfruberga klosters omgivningar. Hur såg det landskap ut som Fogdöbon vistades i under medeltiden?

 

Gunnar Widaeus

Klosterväxter. Kloster förknippas ofta med örtagårdar och odlingskunskap.

 

Lars Norberg

Kloster i Sörmland