Cistercienserna i Sverige och Europa

Då tecken på visst förfall bland benediktinerna tycks ha konstaterats under

1000-talet tillkom strax före år 1100 cistercienserrörelsen för att återupprätta lydnad och enkelhet bland munkar och nunnor.

Moderkloster för rörelsen var Citeaux (1098). En av rörelsens förgrundsfigurer var Bernhard av Clairvaux.

Viktigt var att orderns kloster skulle ligga i trakter avlägsna från den världsliga maktens inflytande. Därför återfinner vi de cisterciensiska klostren på landsbygden.

Inom nuvarande Sveriges gränser har funnits 18 cistercienserkloster.

 

Intressanta länkar: Ordo Cisterciensis, www.ocist.org, cisterciensiska publikationer, www.cistercianpublications.org, nätverk för historiska cisterciensiska kloster, www.cister.net.

 

Ett nätverk för svenska cistercienserkloster finns även. Samtliga har dock egna hemsidor. Nätverket har gett ut en samlingsskrift med information om klostren och om aktiviteter mm kopplade till de olika klostren.

Här är information om hur du beställer skriften.