Bild 3 klostermodell

Vårfruberga kloster - historik

Ett nunnekonvent, sannolikt tillhörande benediktinerna, grundades vid Fogdö kyrka i mitten av 1100- talet. Under 1200-talet anslöts klostret till cistercienserna. Klostret omnämnes första gången 1233. 1289 bytte Fogdö kloster namn till Vårfruberga, efter flyttning från Fogdö kyrka till nuvarande plats vid Mälaren.

Klostret var rikt och omhuldades av rikets högsta. Sveriges äldsta jordebok från 1257 härrör från Fogdö kloster( Vårfruberga), där det också framgår att klostret anlagts redan vid 1100- talets mitt.

I ett skyddsbrev för Fogdö kloster år 1252 omnämnes Stockholm för första gången.

Klostret upphörde 1527 för att 1529 gå över i kronans ägo. Murarna började rivas 1537.