Forskare vid Symposiet om Vårfruberga kloster 2012

Fil dr, historielektor, Louise Berglund

Hon är historielektor vid Örebro Universitet och har inriktat sin forskning bl a mot medeltidens kyrkoliv ur politisk synvinkel, något som hennes doktorsavhandling "Guds stat och maktens villkor". Politiska ideal i Vadstena kloster 1370-1470" speglar. Avhandlingen tar upp frågor som kanske kan ha varit relevanta även för Vårfruberga kloster, dvs tidsavsnittets politiska kaos då kungar, riksföreståndare, riddare och biskopar kämpade om makten. Vadstena klosters medlemmar deltog ivrigt i detta maktspel med siktet inställt på att skaffa Vadstena kloster högsta politiska auktoritet i landet. Kanske var även Vårfruberganunnorna indragna i maktspelet? Noteras bör även att Louise Berglund är mycket engagerad i jämställdhetsfrågor, något som gör hennes forskning än mer intressant ur perspektivet då och nu.

 

Louise Berglunds pedagogiska förmåga är väl dokumenterad såväl inom forskarvärlden som i andra sammanhang genom alla de engagerade föredrag och föreläsningar hon hållit över olika ämnen.

 

Fil dr Ann Catherine Bonnier

En av vårt lands främsta experter på medeltidens kyrkobyggande. Hon har i det sammanhanget fördjupat kunskapen om den tidens religiösa kultur och hur kyrkorna för oss nutidsmänniskor kan berätta om såväl religiös, politisk och ekonomisk utveckling inte minst då genom påverkan av mäktiga donatorer i det dåtida samhället. Hon har här framför allt inriktat sig på de uppländska medeltidskyrkorna.

 

Ann Catherine Bonnier har varit verksam vid Riksantikvarieämbetets stora projekt Sveriges kyrkor och där publicerat kyrkobeskrivningar och en lång rad värdefulla artiklar med anknytning till de medeltida kyrkorna, ofta i samarbete med arkeologer, historieker och kulturgeografer, alltså arbeten med klar tvärvetenskaplig inriktning. Hon har även haft anknytning till Stockholms Universitet. Dessutom har hon på många håll i landet hållit mycket uppskattade föredrag om sina specialområden.

 

Teol. dr Stina Fallberg Sundmark

Hon är även fil.mag i konstvetenskap och arbetar som forskare och lärare vid Teologiska institutionen, Uppsala universitet. Hennes doktorsavhandling "Sjukbesök och dödsberedelse: sockenbudet i svensk medeltida och reformatorisk tradition" kom år 2008 (Artos). Den handlar om hur det kunde gå till då prästen i en sjuk eller döende persons hem lyssnade till bikt och utdelade nattvarden och den sista smörjelsen.

 

Stina Fallberg Sundmark har förutom avhandlingen skrivit flera artiklar om medeltida gudstjänst-och fromhetsliv, ofta i relation till medeltida kyrkliga bilder och föremål samt därtill hållit många föredrag i dessa ämnen.