Forskarsymposium 2012 - en succe!

Under vädermässigt allra bästa förhållanden genomförde Föreningen Vårfruberga kloster i Fogdö kyrka och sockenstuga det sedan länge planerade symposiet kring Fogdö kloster och dess efterföljare Vårfruberga kloster.

 

Målet för symposiet var och är att återuppväcka intresset för dessa märkliga, cisterciensiska nunnekloster i Mälarbygden både inom forskarvärlden och hos allmänheten. Vi i klosterföreningen tror nu att vi är på rätt spår!

 

Allt som allt deltog 150 personer i de vetenskapliga föreläsningarna i kyrkan och sockenstugan och i de kulturella aktiviteterna vid Vårfruberga klosterruin på lördagskvällen, där en mycket uppskattad medeltidsmåltid serverades till lutklanger och skådespel. Söndagen innehåll en högintressant föreläsning om medeltidens starka kvinnor av Maja Hagerman och avslutades med en "nästan" katolsk mässa i Fogdö kyrka.

 

Deltagarnas reaktioner var mycket positiva, något som visar att det finns ett stort behov av aktiviteter av detta slag där intellektuell stimulans serveras till glädje för alla de människor som funderar över hur man såg många av livsgåtorna under klostertiden samt hur man då levde, odlade och byggde.

 

Nu återstår att producera en symposierapport över alla föreläsningar, redan efterfrågad av flera av deltagarna. Den hoppas vi kan bli färdig under kommande vinter. 

 

Tack alla ni som gjorde vårt symposium till riktiga glädjedagar!

David Damell, ordförande

 

Bilder från lördagens forskarsymposier

Bilder från lördagkvällens kulturprogram

Bilder från söndagens program

Bilder från förberedelsearbetet

Vårfruberga kloster i Vetenskapsradion historia

     

Nyhetsbrev september 2012

 Nunnornas matsal

 

Den 18 augusti under Symposiet tändes ljusen i ljusstaken för första gången. 

Ljusstaken är tillverkad av Bengt Jönsson och placerad i "nunnornas matsal".

Foto: Kristian Nilsson.

 

Eleverna i Strängnäs kommun klass 2 hade under veckorna 35 och 36 undervisning i praktisk matematik vid Vårfruberga Kloster. Eleverna fick använda sig av medeltidens mått och måttenheter. Exempelvis skålpund, aln, kapp och famn. Eleverna var indelade i fem arbetslag som fick prova på olika arbetsuppgifter vid de fem stationerna. Förutom matematiska uppgifter fick eleverna även information om kloster och klosterlivet under medeltiden. Detta var ett samarbet mellan Länsmuseet i Sörmland, Vårfruberga-Härads församling och föreningen Vårfruberga Kloster. Ansvariga för undervisningen var museipedagoger från Länsmuseet i Nyköping. Även lärare och representanter från församlingen och föreningen Vårfruberga Kloster deltog.  

 Andraklasselever vid klostret 2012-09-24

 

Att mäta tid kan man göra med hjälp av ett timglas.

 

 Klostersymposiet hade förmånen att var ett Leaderprojekt vilket skapade förutsättningar för denna breda satsning som vände sig till alla intresserade.

 

 

 Leaderlogo

 

Här kan du läsa information publicerad innan symposiet

Mars

April

Juni

Augusti