Syfte och verksamhet

Föreningen bildades år 1958 med syfte att återuppväcka intresset för klosterlämningarna, som var i stort behov av vård och skötsel. Tanken var även att påbörja forskning kring klostret och dess forna verksamhet samt att starta guidningar och initiera friluftsmässor i lämningarna efter klosterkyrkan

 

Föreningens vision är att Vårfruberga kloster med tillhörande pilgrimsled under de kommande åren skall bli ett av Strängnäs kommuns mest kända och efterfrågade besöksmål.

  

Medlemsavgift är från och med 2014 100 kr/år och person. Ditt medlemskap innebär ett stöd för svensk kulturhistoria. Som medlem bjuds du in till föreningens olika aktiviteter och får ett medlemsbrev 4 ggr per år.

Föreningens Plusgirokonto är 418116-0.