nytt collage 

Från Klostersymposiet 2017 minns vi särskilt: alla intresserade och glada deltagare som både lyssnade, ställde frågor, deltog i visningar och vandringar; det fina invigningstalet av Caroline Krook, i vilket hon avslöjade att hon gärna hade varit abbedissa i Vårfruberga kloster; den wow-effekt vår kopia av Fogdöbonaden skapade; alla oerhört intressanta och givande föreläsningar av våra föreläsare, med vars hjälp vi nu har flyttat fram positionerna i Fogdöforskningen; den fantastiskt vackra sången av Strängnäs stadspipare; Bettans och Carolines goda grillmiddag på lokala råvaror; Dick Harrisons intressanta tal, i vilket han satte in Vårfruberga kloster och Fogdön i ett medeltida samhälleligt perspektiv; den givande guidningen i klosterruinerna. Helt klart två mycket givande och trevliga dagar!

Tack alla ni som kom, deltog och pratade om det så att många fick möjlighet att uppleva alla berättelser som vi delade om Fogdö och Vårfruberga kloster.

Det är många ideella timmar som ligger bakom ett sådant här evenemang. Det föder nya idéer för framtiden.

 

 

 

Vad är ett klostersymposie?

Under 2 dagar i augusti samlade vi några av landets framstående forskare och andra specialister för att sprida kunskap och väcka intresse om livet i och omkring Vårfruberga kloster på medeltiden. Historia är kul, det vill vi sprida med symposiet!

På symposiet fick vi bl a lyssna till nya rön om Vårfruberga klosters jordebok, landets äldsta från 1257, föredrag om Fogdöbonaden en 8 meter lång välbevarad textil som nunnorna broderade under 1440-talet. Vi fick också en möjlighet att förstå den här rika bygdens betydelse bland kloster, biskopar och kungamakt under 1100-talet med hjälp av Dick Harrison.