Gudstjänster

Svenska kyrkan firar årligen en vallfartsmässa i klosterruinen. Denna tradition startade på 1950-talet och vartannat år är det biskopen i Strängnäs stift som firar mässan och vartannat år är det domprosten. För mer information, se Vårfruberga-Härads församlings hemsida: Vårfruberga-Härads församling (svenskakyrkan.se)

 

För bokning av själva klosterområdet, kontakta Caroline Parneus vid Kungsberg gård på telefon 073-581 07 36