Pilgrimsvandring

2009 invigdes Fogdöns pilgrimsled av biskopen i Strängnäs, Hans-Erik Nordin.

Den andra etappen invigdes Annandag Påsk 2011 av kyrkoherde Lars Adolfsson.

Den tredje och sista etappen, Helgarödelen av leden, invigdes den 25 september av

biskop em Caroline Krook.

Hela leden utgör ca 80 km vandringar genom ett varierat landskap. Vårfruberga kloster är en viktig knutpunkt på pilgrimsleden. Mer information om leden hittar du här.