VÄLKOMMEN TILL VÅRFRUBERGA KLOSTER

 

 Kloster modell

 Modell av Vårfruberga kloster i Fogdö kyrka

 

Vårfruberga kloster, vackert beläget på Fogdön invid Mälaren, var en gång ett av rikets allra mäktigaste nunnekonvent. På sin nuvarande plats har klostret legat sedan 1289, slutet av kung Magnus Ladulås regeringstid, nästan inom synhåll från den gamla stiftsstaden Strängnäs. Konventet, tillhörigt cistercienserna, låg tidigare invid Fogdö sockenkyrka, nästan halvmilen från nuvarande plats. En mindre försvarsanläggning strax invid sjöstranden, tycks ha upphört i den funktionen då klostret togs i bruk.

Klostret upphörde, som så många andra svenska konvent, under Gustav Vasas regeringstid, då rivning av murarna påbörjades.

Idag finns endast klostrets grundmurar bevarade. Man kan genom dem se hur anläggningen en gång sett ut. Endast mindre utgrävningar har skett inom klosterområdet.

 

Vid reformationen drogs Vårfruberga kloster in till kronan och en kungsgård bildades.

Kungsbergs kungsgård arrenderas ut och här bedrivs idag spannmålsodling samt uppfödning av nötkreatur och får. Kungsbergs kungsgård med Vårfruberga klosterruin är en del av vårt kulturarv och förvaltas av Statens fastighetsverk.

Se bild över klosterområdet

 

 

                                    Aktuell anslagstavla 

Klostrets dag 12 augusti 2021 

Klostrets dag samlade ett fyrtiotal besökare som fick lyssna på Biskop emerita Caroline Krook när hon föreläste på temat andlighet. Föreläsningen varvades med musik framförd av spelmännen Lena och Christer Odén från Härad. Avslutningsvis höll tidigare kyrkoherden Lars Adolfsson en kort andakt.

 

 

Studieresa till Sigtuna och Sko kloster

Söndagen 13 september arrangerade föreningen en studieresa till Sigtuna och Sko kloster. Guide under resan var medeltidshistoriker Sigge Rahmqvist.

 

Studieresa Sko klosters kyrka

Interiör av klosterkyrkan i Sko

 

 

Fogdöbonaden åter i Domkyrkan

5 september 2020 ställs Fogdöbonaden åter ut i Strängnäs Domkyrka. Mer information om bonaden får du här. Utställningen invigs 5 september kl. 10.00. Du kan läsa mer på Svenska kyrkans hemsida, Domkyrkoförsamlingen med Aspö.

 

Kort fakta: 1876 hittade konstnären, forn-och folklivsforskaren Nils Månsson Mandelgren en bonad i Fogdö kyrka som han förstod var från 1400-talet och därför av särskilt värde. Den 8 meter långa och 1 meter breda bonaden kallad Fogdöbonaden har troligtvis tillverkats av nunnorna i Vårfruberga kloster. Den visar påskens händelse och flera nordiska helgon. En unik, värdefull och välbevarad senmedeltida bonad. I dag finns bonaden på historiska museet i Stockholm.

 

Föreningen Vårfruberga kloster som arbetar ideellt med att levandegöra historien kring Vårfruberga kloster har gjort en utställning och en fullskalekopia av bonaden.

 

 

Klostrets dag 6 augusti 2020 - en succé!

I underbart solsken och värme i luften genomfördes  klostrets dag den 6 augusti. 50 personer besökte klosterruinen och fick bland annat lyssna på Amica Sundström och Maria Neijman från Historiska muséet.

 

Utöver våra föreläsare från Historiska muséet medverkar Marianne Andersson och Ann Sjunnesson från Fogdön för att praktiskt visa textilhantverket.

 

Klostrets dag 2020 coronasäker publik

 Corona säker publik under klostrets dag

 

Klostrets dag 2020 ull

Ull för tillverkning av garn

 

Klostrets dag 2020 färgning

Färgade garner
Klostrets dag 2020 bonaden

 Replik av Fogdöbonaden upphängd i klosterruinen

 

 

Cistercienserkloster i Sverige

Det finns flera cistercienserkloster i Sverige. Genom åren har ett nätverkande utvecklats mellan dessa. 2018 togs initiativ till en samlingsskrift med information om klostren och om verksamhet samt kontaktinformation. Skriften finns att beställa här.

 

 

Årsmötet 2020

Årsmötet genomfördes på Kungsberg loge den 10 maj 2020. Styrelsen omvaldes i sin helhet.

 

 

 

Nya skyltar vid Kungsberg och Vårfruberga kloster

Statens Fastighetsverks förbättringsarbete av klosterområdet har än så länge resulterat i nya skyltar. Dels skyltning av Kungsberg gård och dels av själva klosterområdet. Meningen är också att nuvarnade stättor ska ersättas av självstängande grindar för att göra området mer lättillgängligt.

 

Ny skylt KungsbergNy skylt Vårfruberga kloster