VÄLKOMMEN TILL VÅRFRUBERGA KLOSTER

 

 Kloster modell

 Modell av Vårfruberga kloster i Fogdö kyrka

 

Vårfruberga kloster, vackert beläget på Fogdön invid Mälaren, var en gång ett av rikets allra mäktigaste nunnekonvent. På sin nuvarande plats har klostret legat sedan 1289, slutet av kung Magnus Ladulås regeringstid, nästan inom synhåll från den gamla stiftsstaden Strängnäs. Konventet, tillhörigt cistercienserna, låg tidigare invid Fogdö sockenkyrka, nästan halvmilen från nuvarande plats. En mindre försvarsanläggning strax invid sjöstranden, tycks ha upphört i den funktionen då klostret togs i bruk.

Klostret upphörde, som så många andra svenska konvent, under Gustav Vasas regeringstid, då rivning av murarna påbörjades.

Idag finns endast klostrets grundmurar bevarade. Man kan genom dem se hur anläggningen en gång sett ut. Endast mindre utgrävningar har skett inom klosterområdet.

 

Vid reformationen drogs Vårfruberga kloster in till kronan och en kungsgård bildades.

Kungsbergs kungsgård arrenderas ut och här bedrivs idag spannmålsodling samt uppfödning av nötkreatur och får. Kungsbergs kungsgård med Vårfruberga klosterruin är en del av vårt kulturarv och förvaltas av Statens fastighetsverk.

Se bild över klosterområdet

 

 

                                    Aktuell anslagstavla 

Välkomna till Klostrets dag 6 augusti 2020!

Trots att kulturveckan på Fogdön ställts in pga covid-19 har Föreningen Vårfruberga kloster bestämt sig för att genomföra Klostrets dag. Utöver våra föreläsare från Historiska muséet medverkar Marianne Andersson och Ann Sjunnesson från Fogdön för att praktiskt visa textilhantverket.

 

Klostrets dag 2020

 

Fogdöbonaden - ny utställning i Domkyrkan hösten 2020

Under september 2019 genomfördes en utställning av den unika medeltida Fogdöbonaden. Föreningen samverkar med Domkyrkoförsamlingen i Strängnäs stift. Nu kommer bonaden åter ställas ut i en samlingsutställning under hösten 2020.

 

Kort fakta: 1876 hittade konstnären, forn-och folklivsforskaren Nils Månsson Mandelgren en bonad i Fogdö kyrka som han förstod var från 1400-talet och därför av särskilt värde. Den 8 meter långa och 1 meter breda bonaden kallad Fogdöbonaden har troligtvis tillverkats av nunnorna i Vårfruberga kloster. Den visar påskens händelse och flera nordiska helgon.

En unik, värdefull och välbevarad senmedeltida bonad. I dag finns bonaden på historiska museet i Stockholm.

  

Föreningen Vårfruberga kloster som arbetar ideellt med att levandegöra historien kring Vårfruberga kloster har gjort en utställning och en fullskalekopia av bonaden.

 

 

 

 Bonad kvinnliga helgon

 Kvinnliga helgon, utsnitt ur Fogdöbonaden 

 

 

 

Cistercienserkloster i Sverige

Det finns flera cistercienserkloster i Sverige. Genom åren har ett nätverkande utvecklats mellan dessa. 2018 togs initiativ till en samlingsskrift med information om klostren och om verksamhet samt kontaktinformation. Skriften finns att beställa här.

 

 

Årsmötet 2020

Årsmötet genomfördes på Kungsberg loge den 10 maj 2020. Styrelsen omvaldes i sin helhet.

 

 

 

Nya skyltar vid Kungsberg och Vårfruberga kloster

Statens Fastighetsverks förbättringsarbete av klosterområdet har än så länge resulterat i nya skyltar. Dels skyltning av Kungsberg gård och dels av själva klosterområdet. Meningen är också att nuvarnade stättor ska ersättas av självstängande grindar för att göra området mer lättillgängligt.

 

Ny skylt KungsbergNy skylt Vårfruberga kloster