VÄLKOMMEN TILL VÅRFRUBERGA KLOSTER

 

 Kloster modell

 Modell av Vårfruberga kloster i Fogdö kyrka

 

Vårfruberga kloster, vackert beläget på Fogdön invid Mälaren, var en gång ett av rikets allra mäktigaste nunnekonvent. På sin nuvarande plats har klostret legat sedan 1289, slutet av kung Magnus Ladulås regeringstid, nästan inom synhåll från den gamla stiftsstaden Strängnäs. Konventet, tillhörigt cistercienserna, låg tidigare invid Fogdö sockenkyrka, nästan halvmilen från nuvarande plats. En mindre försvarsanläggning strax invid sjöstranden, tycks ha upphört i den funktionen då klostret togs i bruk.

Klostret upphörde, som så många andra svenska konvent, under Gustav Vasas regeringstid, då rivning av murarna påbörjades.

Idag finns endast klostrets grundmurar bevarade. Man kan genom dem se hur anläggningen en gång sett ut. Endast mindre utgrävningar har skett inom klosterområdet.

 

Vid reformationen drogs Vårfruberga kloster in till kronan och en kungsgård bildades.

Kungsbergs kungsgård arrenderas ut och här bedrivs idag spannmålsodling samt uppfödning av nötkreatur och får. Kungsbergs kungsgård med Vårfruberga klosterruin är en del av vårt kulturarv och förvaltas av Statens fastighetsverk.

Se bild över klosterområdet

 

 

                                    Aktuell anslagstavla 

Kallelse och inbjudan till ordinarie ÅRSMÖTE för Föreningen Vårfruberga Kloster. Söndag 27 mars 2020, kl. 15 - 17 i Vansö sockenstuga.

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer vi att ha RELEASE på boken "Fogdöbonaden". Boken är en omfattande beskrivning av bonadens historia, teknik och symbolik. Eva Wesslén i föreningen är ansvarig redaktör för boken kommer att ge en presentation. Medlemmar som besöker årsmötet  erbjuds boken till rabatterat pris.

 

Välkomna

Styrelsen

 

Klostrets dag 12 augusti 2021 

Klostrets dag samlade ett fyrtiotal besökare som fick lyssna på Biskop emerita Caroline Krook när hon föreläste på temat andlighet. Föreläsningen varvades med musik framförd av spelmännen Lena och Christer Odén från Härad. Avslutningsvis höll tidigare kyrkoherden Lars Adolfsson en kort andakt.

 

 

Nya skyltar  och självstängande grindar vid Kungsberg och Vårfruberga kloster

Statens Fastighetsverks förbättringsarbete av klosterområdet har resulterat i nya skyltar och självstängande grindar. De tidigare stättorna har ersättats av självstängande grindar för att göra området mer lättillgängligt.

 

Ny skylt KungsbergNy skylt Vårfruberga kloster