VÄLKOMMEN TILL VÅRFRUBERGA KLOSTER

 

 Kloster modell

 Modell av Vårfruberga kloster i Fogdö kyrka

 

Vårfruberga kloster, vackert beläget på Fogdön invid Mälaren, var en gång ett av rikets allra mäktigaste nunnekonvent. På sin nuvarande plats har klostret legat sedan 1289, slutet av kung Magnus Ladulås regeringstid, nästan inom synhåll från den gamla stiftsstaden Strängnäs. Konventet, tillhörigt cistercienserna, låg tidigare invid Fogdö sockenkyrka, nästan halvmilen från nuvarande plats. En mindre försvarsanläggning strax invid sjöstranden, tycks ha upphört i den funktionen då klostret togs i bruk.

Klostret upphörde, som så många andra svenska konvent, under Gustav Vasas regeringstid, då rivning av murarna påbörjades.

Idag finns endast klostrets grundmurar bevarade. Man kan genom dem se hur anläggningen en gång sett ut. Endast mindre utgrävningar har skett inom klosterområdet.

 

Vid reformationen drogs Vårfruberga kloster in till kronan och en kungsgård bildades.

Kungsbergs kungsgård arrenderas ut och här bedrivs idag spannmålsodling samt uppfödning av nötkreatur och får. Kungsbergs kungsgård med Vårfruberga klosterruin är en del av vårt kulturarv och förvaltas av Statens fastighetsverk.

Se bild över klosterområdet

 

 

                                    Aktuell anslagstavla

 

 

Samtalskvällar om Gustav Vasa och nunnorna i Vårfruberga

Välkommen till två samtalskvällar om Gustav Eriksson Vasa, reformationen och nunnorna i Vårfruberga.

 

1523 väljs Gustav Eriksson till Sveriges regent, troligen i Strängnäs domkyrka. Detta 500-årsjubileum kommer att uppmärksammas på flera sätt. Föreningen Vårfruberga kloster gör det genom att bjuda in till två samtalskvällar om Gustav Vasa och nunnorna i Vårfruberga. Det finns inga förkunskapskrav men ett intresse av historien och att genom samtal öka kunskaperna och förståelsen för hur nunnorna i Vårfruberga kloster påverkades av Gustav Eriksson Vasa och av reformationen.

 

Tisdag 7 maj 18.30 - 20.30

Tema Gustav Eriksson Vasa och reformationen

Inledning Linus Jaehnke, kyrkohistoriker och kyrkoherde

Plats: Pastorsexpeditionen, Vansö kyrka

Kostnad för kaffe och artiklar 25:-/person

 

Tisdag 21 maj 18.30 -20.30

Tema Gustav Eriksson Vasa och nunnorna i Vårfruberga

 

Inledning Theresia Pettersson, universitetslektor i nordiska spark

Plats: Pastorsexpeditionen, Vansö kyrka

Kostnad för kaffe och artiklar 25:-/person

Anmälan till: marit@varfrubergakloster.se

 

 

Ny småskrift

Nummer 3 i Föreningen Vårfruberga klosters skriftserie "På spaning efter Vårfruberganunnornas örtagård" kommer att delas ut till deltagarna på årsmötet. Den kan också laddas ner här.

 

Studieresa till Varnhems kloster 2019.

Styrelsen planerar för en studieresa till Varnhems kloster och Skara domkyrka någon gång under sensommaren. Om intresset är tillräckligt stort hyr vi en buss, blir vi färre så kör vi i egna bilar. Maria Vretemark, arkeolog och osteolog vid Skara museum och ansvarig för utgrävningar vid Varnhem kommer att vara vår guide.

 

Kontakta någon i styrelsen om du är intresserad.

 

 

Styrelsen